DATA ARTICOL: 28-04-2015

Curs de formare pentru crearea unui sistem de detenţie bazat pe principii de ecologie umană

În zilele de 10 şi 11 martie 2015, în sala Constantin Găvenea a Hotelului Delta din Tulcea, a avut loc un training bazat pe principii de ecologie umană adresat personalului cu atribuţii de conducere din sistemul penitenciar românesc, activitate a proiectului „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor", în cadrul căruia Administraţia Naţională a Penitenciarelor este Promotor de Proiect, iar Ministerul Justiţiei este Operator de Program.

Acest curs a fost desfăşurat în cadrul a două sesiuni (în octombrie 2014 şi martie 2015) şi a implicat participarea a 50 de directori de penitenciare şi personal cu funcţii de conducere din unităţile penitenciare din România.

Cursul a fost condus de domnul Arne Kvernvik Nilsen, fost guvernator al Penitenciarului Bastøy, primul penitenciar din lume dezvoltat pe principii ale ecologiei umane, care în prezent este reprezentant al partenerului norvegian Kriminalomsorgen-Region Sør (Serviciile Penitenciare din Regiunea de Sud, Norvegia).

Principalele teme abordate au vizat detalierea conceptului de sistem de detenție ecologic, particularități ale penitenciarului ecologic care presupune responsabilizarea şi implicarea deținuților în problemele comunității, rolul sistemului de detenţie ecologic în îmbunătăţirea relaţiei persoană privată de libertate-societate, precum și rezultatele înregistrate după punerea sa în aplicare în ceea ce priveşte creşterea şanselor de reintegrare socială a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi şi de diminuare a ratei recidivei.

În cadrul acestui workshop, a fost prezentat participanţilor un proiect-pilot, ce reprezintă o activitate din acelaşi proiect „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor", care va fi dezvoltat pe grindul Tătaru, ce aparţine Penitenciarului Tulcea-Secţia Chilia, şi presupune construirea unui ansamblu de 5 case ecologice şi de implementarea unor ateliere ce vor pregăti deţinuţii în meserii ce ţin de eco-construcţii şi meşteşuguri tradiţionale. În acest context, a fost pusă în discuţie posibilitatea de a replica proiectul-pilot şi de a adapta principiile sistemului de detenție bazat pe valorile ecologiei umane în întreg sistemul penitenciar românesc.

Proiectul este finanțat printr-un grant acordat de Norvegia prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014, în cadrul programului RO23 – Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate, se derulează în perioada iunie 2014 – aprilie 2016 şi este implementat de către Administrația Națională a Penitenciarelor, în parteneriat cu Kriminalomsorgen-Region Sør (Serviciile Penitenciare din Regiunea de Sud, Norvegia), Penitenciarul Tulcea şi consorţiul format din Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Asociaţia RomanoButiQ.