Consolidarea capacității sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare
Proiect finanțat printr-un grant acordat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul programului RO23 "Sancțiuni corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate"
 
Obiectiv specific: Consolidarea capacității sistemului penitenciar în domeniul dezvoltării capitalului de resurse umane
 
Buget: 645.069 Euro
 
Grupul țintă este reprezentat de personalul de penitenciare din cadrul sistemului penitenciar
 

Rezultate:

Componenta 1: dezvoltarea unei strategii de resurse umane și a unor instrumente speciale de formare profesională pentru personalul din penitenciare
 

Indicatori:

  • dezvoltarea unei Strategii a Resurselor Umane;
  • dezvoltarea unui instrument de Analiză pentru nevoile formare continuă;
  • 8 curricule pentru formarea inițială (4 pentru agenți și 4 pentru ofițeri) și 3 de formare continua (drepturile omului, CPT reguli și norme, Radicalizarea ca fenomen în penitenciare), în conformitate cu standardele europene dezvoltate;
  • elaborarea unui ghid al carierei lucrătorului de penitenciare;
  • dezvoltarea și implementarea a 2 programe de mentorat și coaching;
  • dezvoltarea și adaptarea a minim 4 cursuri (module) pentru formatul e-learning;
 
Componenta 2: îmbunătățirea competențelor profesionale și a cunoștințelor personalului din penitenciare
 

Indicatori:

  • 10 sesiuni de training;
  • 100 de persoane din personalul penitenciarului instruite;
 
Componenta 3: renovarea și dotarea Centrului de Formare și Specializare a Ofițerilor din Administrația Națională a Penitenciarelor – Arad
 

Indicatori:

  • Infrastructura de formare la nivelul Centrului de Formare și Specializare a Ofițerilor din Administrația Națională a Penitenciarelor – Arad îmbunătățită.