Consolidarea capacității Penitenciarului pentru minori și tineri Bacău de a respecta instrumentele internaționale relevante privind drepturile omului
Proiect finanțat printr-un grant acordat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul programului RO23 "Sancțiuni corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate"
 
Obiectiv: Consolidarea capacității Penitenciarului Bacău, în special, precum și a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini în mod eficient recuperarea educațională și psiho-socială a minorilor și tinerilor privați de libertate.
 
Buget: 3.127.355 Euro
 
Perioada de implementare: aprilie 2014 – aprilie 2014
 
Grup țintă: grupuri de deținuți vulnerabili, cum ar fi: minori, tineri (inclusiv persoane de etnie rromă) și personal care lucrează cu grupurile vulnerabile de deținuți
 

Rezultate:

Componenta 1: renovarea și dotarea unei aripi cuprinzând spații de deținere a Penitenciarului Bacău
 

Indicatori:

 • Îmbunătățirea infrastructurii socio-educative și a condițiilor materiale la nivelul Penitenciarului pentru minori și tineri Bacău;
 • 200 de locuri de deținere vor respecta standardele minime de 4 mp/deținut;
Componenta 2: dezvoltarea unui program educațional și de recuperare psiho-socială, precum și a unui instrument de evaluare a riscului de recidivă pentru minori și tineri
 

Indicatori:

 • Dezvoltarea unui instrument integrat de evaluare a riscului de recidivă a minorilor și tinerilor privați de libertate;
 • Program de asistență specială a minorilor și tinerilor privați de libertate dezvoltat și încărcat pe platforma e-learning;
 • 160 minori și tineri cuprinși în aplicarea programului de asistență și instrumentul de evaluare;
 • Elaborarea unui manual ce cuprinde programul de asistență specială pentru minori și tineri privați de libertate și a unui instrument integrat de evaluare a riscului de recidivă a acestui grup de deținuți vulnerabili și distribuirea lor în unitățile penitenciare pentru minori și tineri;
 • 15 persoane instruite în vederea punerii în aplicare a instrumentului de evaluare a riscului de recidivă;
 • 15 persoane instruite în vederea punerii în aplicare a programului de asistență specială pentru minori și tineri;
Componenta 3: îmbunătățirea competențelor profesionale și a cunoștințelor personalului din cadrul penitenciarelor ce lucrează cu minorii și tinerii deținuți
 

Indicatori:

 • O curriculă de formare a personalului penitenciar care lucrează cu minori și tineri privați de libertate dezvoltată;
 • 60 de membri de personal penitenciar care lucrează cu minori și tineri privați de libertate instruiți;
 • O vizită de studiu în Norvegia pentru 40 de membri de personal penitenciar care lucrează cu minori și tineri privați de libertate.