Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deținuților
Proiect finanțat printr-un grant acordat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul programului RO23 "Sancțiuni corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate"
 
Obiectiv specific: Consolidarea capacității sistemului penitenciar prin facilitarea procesului de reintegrare a foștilor deținuți prin îmbunătățirea competențelor acestora prin calificarea în construcții ecologice și meșteșuguri tradiționale și prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la necesitatea de implicare a societății într-o mai mare măsură pentru a asigura reintegrarea foștilor deținuți
 
Buget: 580.320 Euro
 
Perioada de implementare: iunie 2014 – aprilie 2016
 
Grupul țintă: este reprezentat de persoane private de libertate (deținuții de etnie rromă vor avea prioritate în procesul de selecție și se preconizează că acestea vor constitui mai mult de 50% din grupul țintă vulnerabil), personalul de penitenciar, autorități publice, societatea civilă, instituții culturale.
 

Rezultate:

Componenta 1: formarea profesională a deținuților în domeniul construcțiilor ecologice și al meșteșugurilor tradiționale

Indicatori:

  • 100 deținuți instruiți și calificați în eco-construcții și meșteșuguri tradiționale;
  • 2 angajați ai Penitenciarului Tulcea–secția Chilia instruiți ca traineri calificați și certificați în construcții ecologice;
  • 5 case ecologice construite pentru a găzdui ateliere de lucru și organizarea de evenimente;
 
Componenta 2: formarea profesională a personalului penitenciar în ceea ce privește un sistem de detenție bazat pe principii de ecologie umană

Indicatori:

  • 50 de angajați din penitenciare (cu funcții de conducere în sistemul penitenciar) instruiți în implementarea conceptului de ecologie umană;
  • 1 vizită de studiu în Norvegia;
 
Componenta 3: Creșterea conștientizării și implicării societății în ceea ce privește reintegrarea deținuților și a foștilor deținuți

Indicatori:

  • 5 evenimente organizate pentru creșterea conștientizării;
  • 1 plan de conștientizare și 1 strategie de comunicare dezvoltată;
  • Parteneriate încheiate cu reprezentanții societății / alte părți interesate.