Înființarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla
Proiect finanțat printr-un grant acordat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul programului RO23 "Sancțiuni corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate"
 
Obiectiv specific: Consolidarea capacității penitenciarului Gherla, în special, precum și a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini în mod eficient recuperarea psiho-socială a femeilor private de libertate.
 
Buget: 1.232.437 Euro
 
Perioada de implementare: aprilie 2014 – aprilie 2016
 
Grupul țintă: este reprezentat de femei private de libertate (inclusiv de etnie rromă) care suferă de tulburări specifice și lucrători de penitenciare care lucrează cu acest grup țintă
 

Rezultate:

Componenta 1: înființarea și dotarea unui centru terapeutic pentru femeile private de libertate în cadrul Penitenciarului Gherla
 

Indicatori:

 • Un centru de comunitate terapeutică pentru femei creat și echipat în Penitenciarul Gherla;
 • 60 de locuri de detenție, care respectă standardele minime de 4 mp/deținut;
 
Componenta 2: dezvoltarea unui program special de recuperare psiho-socială și a unor protocoale clinice pentru sprijinirea femeilor private de libertate
 

Indicatori:

 • Un protocol clinic pentru depresie dezvoltat;
 • Un protocol clinic pentru anxietate dezvoltat;
 • Un protocol clinic pentru tulburări de personalitate dezvoltat;
 • Un program pentru optimizare personală dezvoltat;
 
Componenta 3: îmbunătățirea competențelor profesionale și a cunoștințelor personalului din cadrul penitenciarului ce lucrează cu femei private de libertate
 

Indicatori:

 • 11 psihologi instruiți în psiho-diagnostic și evaluare clinică;
 • 19 de persoane din domeniile medical și asistență psiho-socială instruite;
 • 20 de persoane instruite pe metodologia comunității terapeutice;
 • 1 sesiune de diseminare pentru 30 de angajați din alte unități penitenciare;
 • 320 de manuale cuprinzând fiecare protocol și programul, distribuite în toate unitățile sistemului penitenciar.