"Academia pentru personalul serviciilor corecționale norvegiene - KRUS"

KRUS este un centru de expertiză pentru serviciile corecționale din Norvegia. Sarcina acestuia este să furnizeze training de specialitate pentru personalul de penitenciare, să ofere educație suplimentară și formare continuă pentru aproximativ 3000 de angajați ai serviciului corecțional, să realizeze studii de cercetare și să furnizeze informații serviciului.

KRUS are trei departamente:

  • Departamentul pentru pregătirea de specialitate compus din Colegiul pentru penitenciare, care oferă 2-3 ani programe de pregătire de bază pentru toți candidații de personal de penitenciare și Programul de pregătire al personalului de penitenciare care oferă 6 luni de pregătire specializată pentru personalul care lucrează în sistemul penitenciar;
  • Departamentul pentru cercetare și dezvoltare contribuie la dezvoltarea, bazată pe cunoaștere și experiență, serviciilor corecționale prin cercetare, evaluare și instruire;
  • Departamentul Administrativ este responsabil cu coordonarea serviciilor precum hotelul pentru participanții la curs, financiar, resurse umane, suport, reţea de calculatoare şi web-site-ul http://www.krus.no.

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

E-mail: i-senteret@krus.no

 

"Centrul de Formare și Specializare pentru Ofiţerii Administrației Naționale a Penitenciarelor de la Arad – Penitenciarul Arad"

"Centrul de Formare și specializarea ofițerilor Arad" este o instituție de formare profesională, care servește sistemul penitenciar și funcționează din 1997.  Centrul Arad aparține din punct de vedere administrativ Penitenciarului Arad (în ceea ce privește personalul și bugetul). În termenii activităților profesionale desfășurate acolo, Centrul este total independent.

Activitatea Centrului se bazează pe furnizarea formării de specialitate, pregătirea și îmbunătățirea pregătirii profesionale a ofițerilor din sistemului penitenciar.

În prezent, centrul are următoarele facilități:

  • Spații didactice;
  • Spații de cazare;
  • Bibliotecă;
  • Zonă de birouri;
  • Birouri pentru profesori;
  • Spații de educație fizică.

Centrul de formare Arad este principalul beneficiar al acestei finanțări și va fi implicat direct în reabilitarea și echiparea corespunzătoare a unei părți din spaţiile dedicate formării și cazării. Mai mult decât atât, Centrul Arad va fi implicat în elaborarea și punerea în aplicare a instrumentelor educaționale, programelor și curriculei, ca rezultate ale proiectului. Deoarece centrul funcționează din 1997, este oportună experiența și expertiza personalului de penitenciar implicat.

 

Centrul de Formare și Specializare pentru Ofițerii Administrației Naționale a Penitenciarelor Arad – Penitenciarul Arad

E-mail: cfsoarad@anp.gov.ro