"Academia pentru personalul serviciilor corecționale norvegiene - KRUS"

KRUS este un centru de expertiză pentru serviciile corecționale din Norvegia. Sarcina acestuia este să furnizeze training de specialitate pentru personalul de penitenciare, să ofere educație suplimentară și formare continuă pentru aproximativ 3000 de angajați ai serviciului corecțional, să realizeze studii de cercetare și să furnizeze informații serviciului.

KRUS are trei departamente:

  • Departamentul pentru pregătirea de specialitate compus din Colegiul pentru penitenciare, care oferă 2-3 ani programe de pregătire de bază pentru toți candidații de personal de penitenciare și Programul de pregătire al personalului de penitenciare care oferă 6 luni de pregătire specializată pentru personalul care lucrează în sistemul penitenciar;
  • Departamentul pentru cercetare și dezvoltare contribuie la dezvoltarea, bazată pe cunoaștere și experiență, serviciilor corecționale prin cercetare, evaluare și instruire;
  • Departamentul Administrativ este responsabil cu coordonarea serviciilor precum hotelul pentru participanții la curs, financiar, resurse umane, suport, reţea de calculatoare şi web-site-ul http://www.krus.no.

Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

E-mail: i-senteret@krus.no

 

Bjørgvin fengsel – Penitenciarul Bjørgvin

Penitenciarul Bjørgvin este localizat în Bergen și este un penitnciar de securitate scăzută. Penitenciarul are o capacitate de 90 de locuri de deținere în două departamente.

În 2009 a fost creată o unitate de tineri într-o locație temporară în afara Penitenciarului  Bjørgvin din regiunea vest. În plus, biroul regional are relații strânse de colaborare cu țări precum Canada, Marea Britanie și alte țări nordice în legătură cu delicvenții tineri, precum și experință în ceea ce privește colaborarea cu agenții locale și regionale din domeniul sănătății, educației și protecției copilului.

Bjørgvin fengsel – Bjørgvin Prison

E-mail: postmottak.bjorgvin-jail @ kriminalomsorg.no

Web: Bjørgvin fengsel

 

Penitenciarul Bacău

Penitenciarul Bacău custodiază următoarele categorii de deținuți:

  • arestați preventivi, bărbați și femei, tineri având procese pe teritoriul județelor Bacău, Neamț, Vaslui, Iași, Vrancea, Buzău, Botoșani și Suceava;
  • persoane condamnate, bărbați și femei, tineri, din toate regimurile de executare, care au procese pe rolul instanțelor din Bacău, Neamț, Vaslui, Iași, Vrancea, Buzău, Botoșani și Suceava;
  • persoane condamnate, bărbaţi, în regimul deschis.

Penitenciarul Bacău este principalul beneficiar al proiectului şi va fi implicat direct în reabilitarea şi dotarea unei aripi a penitenciarului. Mai mult, Penitenciarul Bacău va fi implicat în dezvoltarea şi implementarea instrumentului integrat de evaluare a riscului de recidivă și a programului educațional și de recuperare psiho-socială a minorilor şi tinerilor.

Penitenciarul Bacău

E-mail: pbacau@anp.gov.ro

Web: Bacau Prison

 

Centrul Educativ Tîrgu Ocna

Centrul Educativ Tîrgu Ocna este destinat recuperării psihosociale a infractorilor minori cu vârste între 14-18 ani, cărora instanţa le aplică măsura educativă a internării într-un centru de reabilitare, cu asigurarea condiţiilor morale şi materiale de natură să respecte demnitatea umană şi să protejeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale minorilor. Întreaga activitate a centrului se desfăşoară în conformitate cu documentele internaţionale ratificate de România.

Centrul Educativ va fi implicat în dezvoltarea şi implementarea programului şi a instrumentului de evaluare a riscului de recidivă, livrabile în cadrul proiectului. Parte a grupului ţintă al proiectului se află în custodia CE Tîrgu Ocna. De asemenea, o parte a personalului pregătit lucrează în această unitate.

Centrul Educativ Tîrgu Ocna

E-mail: crtgocna@anp.gov.ro

Web: http://anp.gov.ro/web/centrul-de-reeducare-targu-ocna

 

Centrul de Detenție Craiova

Centrul de Detenţie Craiova aplică măsuri privative de libertate ca urmare a hotărârii instanţei, pentru minorii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani şi tineri până la 21 de ani.

Centrul de Detenţie Craiova

E-mail: pmtcraiova@anp.gov.ro

Web: http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-de-minori-si-tineri-craiova

 

Centrul de Detenţie Tichileşti

Centrul de Detenţie Tichilești funcționează din anul 2014 cu rol de centru de detenție ca urmare a aplicării Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Penitenciarul are o capacitate legală de 278 locuri și custodiază următoarele categorii de persoane:

-       minori și tineri arestați preventiv sau condamnați definitiv;

-       persoane majore condamnate definitiv.

Centrul de Detenţie Tichileşti

E-mail: pmttichilesti@anp.gov.ro

Web: http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-de-minori-si-tineri-tichilesti