• Kriminalomsorgen-Region Sør (Serviciile Corecţionale din Regiunea de Sud, Norvegia)

Penitenciarul Bastøy, aflat în subordinea Serviciilor Corecționale Norvegiene din Regiunea de Sud, este situat la 70 km de capitala Oslo, pe insula omonimă, și este primul penitenciar din lume care funcționează pe principii ecologice. Valorile de bază pe care se bazează acest penitenciar au condus la inițierea proiectului nostru, ce va fi dezvoltat la sectorul Chilia al Penitenciarului Tulcea. La Bastøy, deținuții sunt selectați din întreg sistemul penitenciar norvegian, indiferent de tipul de pedeapsă pe care o execută, locuiesc în case obișnuite și consumă ceea ce se produce în fermele ecologice din penitenciar. Principiile care stau la baza funcționării penitenciar sunt cele ale unei comunități terapeutice care are rolul de a responsabiliza deținuți, de a îi ajuta în dezvoltarea de relații bazate pe o bună comunicare și respect faţă de colegi și mediu. Bastøy este unul dintre penitenciarele norvegiene cu cele mai mici costuri de întreținere și cea mai redusă rată a recidivei din întregul sistem penitenciar norvegian.

Kriminalomsorgen, Region Sør, Postboks 2166, 3103 Tønsberg, Norvegia

region.sor@kriminalomsorg.no

 

  • Penitenciarul Tulcea

Penitenciarul Tulcea este principalul beneficiar al acestei finanțări prin formarea a 100 de deținuți în eco-construcții și meșteșuguri tradiționale și construirea a 5 eco-case. Mai mult decât atât, Penitenciarul Tulcea va fi implicat în evenimentele de sensibilizare a comunității privind situația deținuților și a foştilor deținuți, organizate în sectorul Chilia. Pentru a asigura îndeplinirea indicatorilor proiectului, în special cei legați de grupul țintă vulnerabil, Penitenciarul Tulcea va asigura transferul deţinuților de la alte penitenciare din România. Secțiile Chilia și Tătaru, unde vor avea loc cursurile de calificare și construcția propriu-zisă a caselor ecologice, fac parte din Penitenciarul Tulcea.

Penitenciarul Tulcea, Strada Babadag nr. 142, Tulcea, Judeţul Tulcea, România

ptulcea@anp.gov.ro

 

  • Consorțiul format din Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Asociația Romano ButiQ

Asociația Ivan Patzaichin-Mila 23 dezvoltă programe de antreprenoriat social, programe de dezvoltare durabilă în zonele naturale protejate, campanii pentru vâslit și pentru produse de ecoturism potrivite pentru Delta Dunării și locuitorii săi. Obiectivele asociaţiei sunt:

• să implementeze proiecte legate de ecoturism si programe pentru experiențe inedite în aer liber;

• să creeze programe și strategii legate de îmbunătățirea calității vieții și a sporirii șanselor de dezvoltare pentru comunitățile din zonele protejate;

• pentru a proteja, promova și sprijini dezvoltarea patrimoniului natural, istoric, arheologic și multicultural.

Asociația își va duce la îndeplinire responsabilitățile și sarcinile în parteneriat cu Asociația Romano ButiQ. Asociația Romano ButiQ a fost înființată în 2011, pentru a promova nediscriminarea în desfășurarea de activități culturale și educative. Asociația a apărut din nevoia de a prezenta în mod realist comunitatea romă și de a crea un spațiu în care oamenii să descopere valoarea experimentală pe care membrii comunității o aduc societății dincolo de stereotipul negativ sau paradigma victimizării.

Obiectivele Asociației sunt de a studia, cultiva, dezvolta și promova în țară și în străinătate, patrimoniul cultural și artistic al comunităților vulnerabile, diverse din punct de vedere multicultural și etnic. Asociația vizează în principal comunitatea de romi din România, precum și alte persoane expuse riscului de discriminare sau de excluziune socială. Romano ButiQ implementează în prezent DeltActiv (un program integrat care vizează șomeri de lungă durată, cu un accent pe grupuri izolate și defavorizate ale locuitorilor din Deltă, inclusiv tineri, femei, romi).

Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23

ARK, Strada Uranus nr. 150, Sector 5, Bucureşti, România, cod 050908

office@rowmania.ro

 

Asociaţia Romano ButiQ

Drumul Sabareni nr. 101-125, Sector 6, Bucureşti, România,  060646

office@romanobutiq.ro